КОМПОЗИТ ОПКМГ  ООД
иPVC изделия иСтъклопакети иPVC и AL профили иШприцови и издувни изделия иПолиестерни копчета
и
и
    Фирма “Композит ОПКМГ” е приемник на “Компласт” АД - Берковица, който е създаден през 1963 г. с предмет на дейност преработка на пластмаси и производство на пластмасови изделия за медицинската, фармацевтичната, мебелната, шивашката, обувната, строителната и млекопреработващата промишленост, изделия за бита. 
    Тази дейност я оформя като водеща в производството на: 
      - PVC изделия
      - стъклопакети
      - PVC и AL профили
      - шприцови и издувни изделия
      - полиестерни копчета
и
  Предприятието е разположено на площ 95 534 кв. м.
  Активите към 31.12.2000 г. са както следва:
   - дълготрайни активи - 2549 хил. лв. 
   - краткотрайни материални активи - 967 хил. лв. 
   - краткосрочни вземания - 167 хил. лв. 
   - парични средства - 42 хил. лв. 
   - разходи за бъдещи периоди - 2549 хил. лв. 
  Общо: 4180 хил. лв.
  В предприятието работят висококвалифицирани кадри с дългогодишен професионален опит, които гарантират за качеството на изделията. 
  Доказателство за това са осъществените през годините износи:
   - драйбленди и гранулати - за Македония, Сърбия и Русия
   - PVC дограма - за Македония, Сърбия, Албания, Русия, Молдова, Украйна и Германия
   - прибори за еднократна употреба - за Германия и Македония
   - армирани маркучи - за Израел
   - полиестерни копчета - за Русия, Украйна и Македония. 
  За да се осъвремени производството, предприятието се нуждае от обновяване на инструменталната екипировка за производство на профили за дограма и профили за електротехниката и битови нужди, както и от наличието на нови технологии на база модифицирани полимерни материали.
  В това направление фирмата има готовност и би приветствала една съвместна работа с фирми от Европейския съюз със сходно производство и доказани постижения в тази област. 
и
3500 Берковица, ул."Антон Страшимиров" 1, тел. 0953/21 77, 20 73, 25 06 - пласмент, 35 21 - търговски директор, факс 40 60
e-mail: kompositberk@abv.bg,   web: komposit.otvaszavas.eu
| Фирми |
Copyright ©ииии1993 - 2003  От ВАС за ВАСииииВсички права запазени